Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego
Oddział Trzebiatów

Historia

Krótka historia Trzebiatowskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych

W latach sześćdziesiątych XX w. w Trzebiatowie zawiązała się grupa hodowców gołębi rasowych. Grupa wytyczyła sobie pierwszy ważny cel – sprowadzenie jak największej ilości wartościowych gołębi dla trzebiatowskich hodowców. Jan Gębicki, Józef Domański, Michał Saładziak oraz Józef Czerwiński byli pierwszymi w mieście, którzy organizowali zbiorowe wyjazdy na targi gołębi rasowych odbywające się w całej Polsce. Gołębie długodziobe sprowadzano wtedy najczęściej z Krakowa. Najlepsze okazy krótkodziobych, jak wspomina Jan Gębicki, niemal hurtowo sprowadzano z łódzkich i szczecińskich giełd, hodowca pamięta do dziś krótkodziobe winery, krymki wajszkopy oraz jasne, perłowe bociany kostkowe/nazwy gołębi pochodzą z lat 60 tych/Wspomniani wcześniej hodowcy prowadzili także działania edukacyjne, zaszczepiając to piękne hobby wśród  młodszego pokolenia miłośników gołębi.W 1970 roku powstał Szczeciński Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, który organizował pierwsze pokazy gołębi na terenie województwa. W 2003 roku do związku postanowili dołączyć trzebiatowscy hodowcy, którzy zaczęli organizować w tym czasie  pierwsze wyjazdy na wystawy regionalne i krajowe, a osiągnięte sukcesy na tych wystawach pobudziły środowisko trzebiatowskich hodowców do jeszcze większej aktywności. W szeregi SZHGRiDO wstępują kolejni trzebiatowscy hodowcy: Adam Gębicki, Tomasz Siupka, Tomasz Gołembiewski i Marek Dajnowski. Od 2005 roku dojrzewa inicjatywa Edwarda Krychowiaka, Jana Czarneckiego i Jana Gębickiego powołania w Trzebiatowie oddziału szczecińskiego związku. Liczne osiągnięcia Trzebiatowa na wystawach w kolejnych dwóch latach utwierdzają hodowców w przekonaniu o celowości i zasadności tej inicjatywy.30 stycznia 2007 roku prezes SZHGRiDO, Adam Wegner, odpowiada pozytywnie na wniosek trzebiatowian i tworzy oddział związku w Trzebiatowie.Hodowcom z tego starego pomorskiego grodu nie pozostaje wtedy już nic innego, jak tylko oddać się bez reszty hodowlanej pasji. Przynosi to wymierne efekty w postaci pierwszych tytułów Mistrza Polski, które zachęcają innych hodowców do wstąpienia do trzebiatowskiego oddziału. W 2011 roku liczy on już dziesięciu członków. Są nimi: Edward Krychowiak. Jan Czarnecki, Adam Gębicki, Tomasz Siupka, Marek Dajnowski, Mirosław Krzyżanowski, Jerzy Radoń, Tadeusz Alenkuć, Kazimierz Bernacki i Piotr Wiśniewski.Przez kilkadziesiąt lat działalności trzebiatowscy hodowcy uzbierali na swoim koncie tak wiele osiągnięć, że wypadało się już nimi wszem i wobec pochwalić. Oddział tworzy więc swoją stronę internetową, która od tej pory służy hodowcom do prezentowania swoich  najciekawszych hodowlanych okazów oraz publikowania wyników z regionalnych, krajowych i zagranicznych wystaw.

    • admin
    • 19 sierpnia 2011

    Zarząd Oddział Trzebiatów zwraca się do wszystkich zainteresowanych do podzielnia się informacjami na temat hodowców,hodowanych ras gołębi rasowych w Trzebiatowie szczególnie interesują nas pierwsi hodowcy ojcowie dziadkowie,koledzy

  1. Na razie brak trackbackow